Aşure Günü Yapılacak İbadet ve Tesbihler

Bazı günler duaların kabulü ve Cenabı Allah'ın affına mazhar olma bakımından önemlidir. Bu günleri iyi değerlendirmek ve fırsat olarak görmek gerekir . Bu günlerden biri de aşure günüdür.

 
1.O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.
 
2.Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.
 
3.İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.
 
4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.
 
5.Bol bol istiğfâr edilecek.
 
6. 70 (yetmiş) def‘a;
 
 
 
“Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilecek.