Peygamberimizin Namazdayken Okuduğu Dua

Sa‘d b. Ebû Vakkas (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Resûlullâh (s.a.v.) her namazın ardından şu cümlelerle muhakkak (Cenâb-ı Hakk’a) sığınırdı:

Peygamberimizin Namazdayken Okuduğu Duanın Arapçası

Peygamberimizin Namazdayken Okuduğu Duası

Peygamberimizin Namazdayken Okuduğu Duanın Okunuşu

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-‘aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-herami ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri ve e‘ûzü bike min fitneti’l mahyâ ve’l-memâti.

Peygamberimizin Namazdayken Okuduğu Duanın Türkçe Anlamı:

“Allâh’ım, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Ve kabir azâbından Sana sığınıyorum. Hayâtın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınıyorum.”