İşyerine Geldiğinde Okunacak Dua

İşyerine geldiğinde işlerin hayırlı ve bereketli olması için aşağıdaki dua okunur.

"Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Allahümmer-zukna rizkan halalen ve rizkan vasian bi rahmetike ya erhamer rahimin."

"Ey kapıları açan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç. Rahmetinle bize helal ve geniş rızık ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım."
(Açıklamalı Dua Hazinesi, Bilal Eren)

İşyerine gelindiğinde mustahsen görülen dualardan biri de tahiyyat duasıdır. Tahiyyat duası kapsamlı bir duadır. Dil, vücut ve mal ile yapılan tüm ibadetlerin Allah için olduğu ifadesiyle başlar. İşyerinde işe başlamadan önce dil ve vücutla yapılan ibadet olan doğruluğun ve dürüstlüğün olması gerektiği ve bunu bir ibadet olduğu belirtilir.

İşyerine Geldiğinde Okunacak tahiyyat Duası

“Ettehiyyâtü li’llâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyûhe’n-nebiyy-i ve rahmetu’llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihin. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Resûluh.”

Türkçe Anlamı:

Dil ile vücutla ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allâh içindir. Selâm sana ey Nebî (s.a.v.). Allâh’ın Rahmet ve Bereketi de (senin üzerine olsun). Selâm bizim üzerimize ve Allâh’ın salih kulları üzerine de olsun.
Ben, Allâh’tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in de O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahîdlik ederim.