Gece Yatarken Okunacak Dua

Dua mü'minin silahıdır. hayatının her anında dua etmek Allah'a sığınmak ve Ondan yardım dilemek gerekir. Gece uyumadan önce okunabilecek güzel dualardan biri.

 

Gece Yatarken Okunacak Dua Arapçası

 

Gece Yatarken Okunacak Dua

 

Gece Yatarken Okunacak Dua Türkçe Okunuşu

 

Bi’smike’llâhümme emûtu ve ehyâ, Allâ-hümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve-elce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bi-kitâbike ellezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.”

Gece Yatarken Okunacak Dua Türkçe Anlamı

Ey Allâh’ım! Senin isminle ölür ve Senin isminle dirilirim. (Uyurum ve uyanırım). Allâh’ım! Kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i‘timâd ettim, Seni dilerim ve Senden korkarım, Senden başka sığınacak, Senden başka kurtaracak yoktur. Kurtarmak ve himâye etmek ancak Sana aittir. Allâh’ım! İndirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine îman ettim