Arabaya binerken okunacak dua

Peygamber efendimiz (sav) bir bineğe binerken okuduğu dua. Dolayısıyla bizler de araba, otobüs, taksi, münibüs, uçak, tren gibi gerek bireysel ve gerekse toplu taşıma araçlarına binrken bu duayı sünnet niyetiyle okumalıyız.
Herhangi bir vasıyata ve binege binerken okunacak dua şudur:
 

Arabaya binerken okunacak dua

 Arabaya binerken okunacak dua
 

Arabaya binerken okunacak duanın okunuşu

Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le-munkalibûn.

Bi’smillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le-ğafûru’r-rahîm. Ve mâ-kaderu’llâhe hakka kadrihî vel‘ardu cemî‘an kabzatühû yevme’l-kıyâmeti ve’s-semâvâtü matviyyâtün bi-yemînihî sübhânehû ve te‘âlâ ammâ yüşrikûn.

Türkçe Anlamı:

Bunu bizim hizmetimize vereni tesbîh ve takdîs ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. (Zuhruf, 13, 14)
“Yüzüp gitmesine de durmasına da bismillâh. Muhakkak ki Rabbim Ğafûr ve Rahîmdir.” Allâh’ı layık olduğu şekilde takdîr edemediler. Halbuki kıyâmet günü yeryüzü tamâmen O’nun kabza-i kudretindedir. Gökler de yine O’nun yed-i kudretinde dürülmüşlerdir. O, onların şirk koştukları şeylerden tamâmen münezzeh ve çok yücedir. (Hûd s. 41, Zümer s. 67)