Elbise giyerken okunacak dua

Elbise giyildiğinde okunacak dua


Dua bir ibadettir. Duayı hayatımızda ne kadar yaygınlaştırırsak o nispette hayatımızın pek çok alanlarını ibadete ve hayra çevirmiş oluruz. Bunlardan biri de elbisemizi giyinirken okuyacağımız duadır.

Elbise giyerken sağdan başlamalı, çıkarırken soldan çıkarmalıdır.

Resûlullah Efendimiz böyle yapardı. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder, şöyle düâ ederdi: “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min hayrihi ve hayri mâ suni’a lehu ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ suni’a lehü.”

Mânası: Allahım, hamd sana mahsustur. Sen bana bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayırlı olmasını ve ne için yapılmış ise, onun da hayırlı olmasını dilerim. Onun şerrinden ve ne için yapılmış ise o şeyin de şerrinden sana sığınırım.

Elbise giyerken okunacak başka bir dua

Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ-kuvveh. Resûlullah her yeni elbise giydiği zaman bu duâyı okurdu: “Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”