Arkadaşını al beraber cennete girin

"Arkadaşını al beraber cennete girin" hikayesi

Arkadaşını al beraber cennete girinHz. Enes (r.a.) anlatıyor: ‘Resulullah (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular: ‘Ümmetimden iki kişi Allâh’ın huzuruna gelirler. Birisi,

-Yâ Rab, benim bunda hakkım var; hakkımı bundan al, bana ver, der. Allah Teâlâ da ötekine,

Arkadaşını al beraber cennete girin buyurur. Adam,

-Yâ Rab, bende sevap namına bir şey kalmadı, der.

Cenâb-ı Hakk,

-Baksana, bu adamın sevabı kalmadı, ne dersin? buyurur. Adamcağız,

- O halde benim günahlarımdan alsın, der.

Alla Resulü (s.a.v.)bunu anlatırken gözleri yaşardı ve, ‘O gün büyük bir gündür. İnsan; günahının alınmasını ister’ dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ hak sahibine,

-Başını kaldır ve cennete bak, buyurur. Adamcağız,

- Yâ Rab, inci ile işlenmiş, gümüşten apartmanlar ve altından Köşkler görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi Sıddık veya hangi şehitler içindir? der.

Allah Teâlâ,

-Bunlar, bana ücretini verenler içindir, buyurur. Adamcağız,

-Bunların hakkını kim ödeyebilir? der.

Allah (c.c)

-Sen istersen bunlara sahip olabilirsin, buyurur. Adam,

-Nasıl Olur, yâ Rab? deyince, Cenâb-ı Hakk,

-Hakkını bu adama bağışlamakla, buyurur. Adam,

-O halde ben bunu affettim, der. Allah zû’I-Celal Hazretleri de,

-Arkadaşını al, beraberce cennete girin, buyurur.

Sonra Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz, ‘Allah’tan korkun, Allah’tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. Bakınız, bizzat Hazret-i Allah müminlerin arasını buluyor’ buyurmuşlardır