Ölüm var ya Ömer

İslam  devletinin  kudretli  halifesi  Hz. Ömer (r.a.)  adaletle  hükmetmek  ve  haktan  ayrılmamak  için  ölümü hatırlamanın lüzumunu anlamıştı. İşsiz bir adam buldu ve ona dedi ki: ” Her sabah kapımı çalıp: ‘ Ölüm var ya Ömer!’ diyeceksin. Ben de sana ücret olarak bir altın ödeyeceğim.”
Adam şaşkındı, ancak iyi bir iş bulmanın sevinciyle her sabah Halife Ömer’in (r.a.) kapısını çalıp: ” Ölüm vay ya Ömer, ölüm var! ” diyerek uyarısını yapmaya ve ardından parasını alıp gitmeye başladı.
O günden sonra her sabah bu sahne tekrarlanır ve görenlerin meraklı bakışları altında adamcağız hatırlatmasını yapardı.
Aradan aylar geçti, Hz. Ömer’e (r.a.) ölümü hatırlatmak üzere adam yine geldi. Hz. Ömer (r.a.) dışarı çıktı, ancak bu sefer adamı konuşturmadı: ” Al bu ücretini ve git, bundan sonra gelmene gerek yok ” deyince adam sebebini merak edip sordu. Hz. Ömer(r.a.): ” Çünkü bu sabah aynada sakalım da ak bir tel gördüm. Ben her sabah çoğalan ak telleri gördükçe o sözü kendi kendime hatırlayacağım…” diye cevap verdi