Ezanın ortaya çıkış hikayesi

Ezanın ortaya çıkışı

Ezanın ortaya çıkış hikayesiHicretten hemen sonra hemen  Mescid-i Nebevi dediğimiz Peygamber efendimizin şuan kabrinin bulunduğu mescid inşa edilmiş ve bu mescid tamamlanınca namaz cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Namaz vakitlerinde de Hz. Bilal-i Habeşi,”hayya alesalah” yani  "Haydi namaza" diyerek sahabeleri namaza çağırırdı.

Peygamberimiz sahabeleriyle Müslümanları namaza nasıl çağrı yapacakları hakkında istişare yaptı. Herkes farklı farklı  önerilerde bulundu. Kimi; namaz vakitlerinin boru çalınarak, ateş yakılarak, çan çalınarak veya yüksekçe bir yere bayrak dikilerek haber verilmesi tekliflerinde bulundu. Fakat Peygamberimiz, bu tekliflerin her birini, başka millet ve dinlere ait olması nedeniyle uygun görmemişti. Topluluk bir karara varamadan dağıldı.

Bir gece Hz. Abdullah bin Zeyd, rüyasında namaza insan sesi ile çağırıldığını gördü ve rüyasını Hz. Peygambere anlattı. Peygamberimiz bu ifadeleri çok beğendi ve "Gördüğünü Bilal'e öğret; çünkü onun sesi güzeldir." buyurdu. Hz. Bilal, Medine'nin en yüksek yerine çıkarak öğrendiklerini okudu.

Ayrıca bakınız: Ezan sözleri ve anlamı