İslamda Temizlik Çeşitleri

Temizlik Çeşitleri Nelerdir

İslamda Temizlik Çeşitleri

  İslamiyet, kalbi ve ruhu kirleten yanlış inançlardan, kötülük ve günahlardan kaçınmayı, ahlâka
ters düşen davranışlardan uzak durmayı emretmiştir. İnsanın elbise ve beden temizliğinin yanında
kalp ve ruh temizliği de önemlidir.
Maddî ve manevi kirlerden arınmak, ibadetlerin yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Necâset denilen maddî pislik ile hades denilen, ibâdetlere mâni hükmî kirlilikten temizlenmek yani
tahâret, namazın kılınabilmesi ve bazı ibâdetleri yapabilmek için şarttır.
1. Beden Temizliği
Vücudun her türlü kir ve pislikten arındırılması olup insan sağlığının korunmasında en önemli
etkendir. Saçların temizliği ve bakımı, koltuk altı ve kasık bölgesi temizliği, tırnakların kesilmesi,
dişlerin fırçalanması, yemeklerden önce ve sonra ellerin ve ağzın yıkanması, banyo yapılması beden
temizliğine dâhildir.
Allah Rasûlü’nün ağız ve diş temizliğine verdiği önem ise herkes tarafından bilinir. O (s.a.v.)
şöyle buyurmuştur:
“Ümmetimi meşakkate düşürmeyecek olsaydım, her namazdan önce dişlerini misvaklamalarını emrederdim." 4
Namaz kılmak ve bazı ibâdetleri yapmak için Allâh’ın huzuruna temiz çıkmak gerekir. Yüce
Allâh’ın ikinci emri
"elbiseni temizle" olmuştur. Cenab-ı Hak (c.c.) bu ayeti kerimede, Peygamberimiz’e ve onun şahsında bütün Müslümanlara, maddî ve mânevî temizliği emretmektedir: "Elbiseni
temiz tut. Kötü şeyleri terk (etmeye devam) et."
5
2. Çevre Temizliği
Çevre temizliği, yaşadığımız evlerin, okulların, iş yerlerinin, sokakların ve etrafımızda gördü-
ğümüz mekânların temiz tutulması; su ve havamızın kirletilmemesi demektir. Allah Rasulü, Mescid-i
Nebi’nin temizliğini üstlenen kimselere özel ilgili göstermiş, onlara hayır duâlarda bulunmuştur.
Yüce Allah, insanların mutlu bir hayat sürmesi için, onlara güzel bir çevre teslim etmiştir. İnsan, kendisine emanet edilen çevreyi korumakla görevlidir. Kur’an’da
“Göğü yükseltti ve dengeyi
o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
6 buyurularak dengeyi bozacak davranışlardan kaçınılması istenmektedir. Peygamberimiz de “Çevrenizi temizleyiniz”7 buyurmuştur. Bu nedenle çevreyi korumak dini bir görevdir.
3. İbadetle İlgili Temizlik
İbadetlerin yapılmasına dinen engel oluşturan ve hükmî necaset sayılan hale hades denir. Kü-
çük ve büyük hades olmak üzere ikiye ayrılır:
1.
Küçük Hades: Abdesti bozan bir halin meydana gelmesiyle oluşan hadestir. Bu hades,
abdest almakla giderilir.
2.
Büyük Hades: Cünüp olmakla ya da hayız veya nifas hâli ile meydana gelen hadestir. Bu
hades de gusletmekle giderilir


 

Ayrıca bakınız: İslam'da temizliğin önemi