Sır tutma ahlakı

Sır tutma adabı

Sır tutma ahlakıSır, gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeydir. Başkaları duyunca, ya mahcup oluruz veya o işi başaramayız. Bu bakımdan sır saklamak, başarının önemli sebeplerinden biridir. Sır sayılabilecek işler gizli tutulmalıdır.

Sır, insanın esiridir. Açıklayınca, insan ona esir olur.

Rasulüllah (s.a.v.), çocukların sırları saklama ahlâkı ile yetiştirilmelerine özen göstermiştir. Çünkü bu ahlâk, çocuğun şimdiki . ve gelecekteki olgunluğunu, ailenin güven ve hareketini, toplumun muhafazasını ve yapısını korur. Sır tutmayı alışkanlık haline getiren çocuğun iradesi güçlü olur. Böyle bir çocuk diline hâkim olur, zor zamanda endişeye düşmez, cesur ve dayanıklı olur. Bu karakter ve ahlâk yapısıyla da toplum içinde itimat telkin eder.
        Abdullah b. Cafer (r.a.) anlatıyor: Birgün Rasülüllah (s.a.v.) beni terkisine aldı. Bana sır olarak bir söz söyledi. Ben onu hiçbir kimseye söylemem.
        Başka bir örnekte Peygamber'in (s.a.v.) hizmetine koşan Enes, annesinin yanına dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine anası: Niye geciktin? diye sordu. Enes:
        - Rasûlüllah (s.a.v.) beni bir iş için görevlendirmişti, dedi. Anası:
        - İş neydi? diye sordu. Enes:
        - O bir sırdır, dedi. Bu cevap üzerine anlayışlı, zeki ve basiretli mü'min kadın, çocuğa sır tutmasını öğretme konusunda analara bir ders vererek:
        - O halde Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sırrını hiçbir kimseye söyleme! dedi.