Ahlak ilmi nedir

Ahlak ilmi nedirAhlak ilmi nedir, Ahlakçılar ahlak ilmini nasıl tarif etmişlerdir

Bir çok konuyu inceleyen bir ilim olduğu gibi Ahlâki olayları inceleyen bir bir ilim var dır ki buna ‘ahlâk ilmi’ denir. Bu ilim de çoğu zaman kısaca ‘ahlâk’ olarak ifade edilir. Fakat ahlakçılar ahlak ilmini çeşitli şekillerde tarif etmişler

 Bunlardan bir tanesinde “İnsanı kemal yönüne sevk eden ilke ve esaslardan bahseden bir ilim” olarak tarif edilmiştir.

Ahlak ilmi için hangi isimler kullanılmıştır:  ahlâk ilmi için, ‘Hikmet-i ameliyye’, ‘İlmü’l-Edeb’, ‘İlm-i Tehzibü’n-Nefs’ ve ‘İlm-i ahlâk’ gibi isimler kullanmışlar, ahlâki davranışları ifade etmek için de huy, edep, terbiye ve seciye gibi terimlere baş vurmuşlardır.

İslâm ahlâkına dair asırlar boyu pek çok eserler yazılmıştır. Bütün bu eserlerde ahlâk ilminin de değişik tanımları yapılmıştır. Yapılan bu tanımlarda kimileri, vazife anlayışına, kimilere huylara, kimilere mesleklere ağırlık verirken kimileri de hem ‘Hayır’ ve hem de ‘Vazife’ye önem vermişlerdir.

Ahlâk ilmini, insanın bir mesleği ve huyu olarak  benimseyenler şöyle bir tanımı uygun bulmuşlardır: “Ahlâk ilmi, insanların gerçek davranış yolunu belirleyen, ruhun güçlerini ıslah etmek ve olgunlaştırmak için, insanı gerçek mutluluğa ve arzulara ulaştıran kuralları ortaya koyan ilimdir.”