Güzel ahlaklı insanlarda ne gibi özellikler olur?

Doğruluk ve dürüstlük

Güvenilir olmak

Alçakgönüllük

Yalan söylemez, kimseyi aldatmaz.

Yardımsever

Saygılıdırlar

Sevgi ve merhametlidirler

Emanetlere sahip çıkarlar, ihanet etmez;

Kul hakkı ve haram yemez; helal kazanç ve gelirle geçinir.

Zengin de olsa kanaatli bir şekilde yaşar, ihtiyaçlarını çoğaltmaz.

Misafirperver

Hayvanlara karşı merhametli olurlar
Karşısındakini dinlemeyi bilir, küçümsemez
Haksızlıklar karşısında uygun bir şekilde hakkını arayan