İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur
İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur
İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur

İbadetler insanları Allah’a yakınlaştırdığı gibi kişileri de birbirlerine yakı nlaştı rmaktadı r. Oruç, zekât, sadaka ve kurban ibadetleri bireyler arasında kaynaşmaya, dayanışmaya önemli katkı sağlar. Özellikle toplu halde yapılan ibadetlerde birliktelik şuuru oluşur. İnsanlar arasındaki sosyal eşitliği oluşturan ibadetler, üstün olma, kibir, küslük gibi kötü durumların yok olmasına katkı sağlar. İbadet eden insan, başkasına zarar vermez. İnsanlara karşı tatlı dilli, hoşgörülü, sevecen ve güler yüzlü olur. Fakirlere yardım etmeye, yoksulların ihtiyaçları karşılamaya özen gösterir. Kimsesizleri korumak, düşeni kaldırmak, zor durumda olanlara destek olmak, dinimizin emri, iyi ahlaklı bir birey olmanın gereğidir.
İnsan, kendisinden küçük olanlara merhamet, büyüklerine de saygı göstermelidir. Dostlarını ve yakın akrabalarını ziyaret edip, hastalara geçmiş olsun demelidir. Kişi kötülük yapanları bağışlamalı, herkese iyilik yapmalıdır. İşte ibadetler sonucu kazanılan bu olumlu davranışlar, kişiyi güzel ahlaklı bir birey yapar, toplumda da huzur ve güvenini yerleşmesine katkıda bulunur. En önemlisi de bireyler arasında kaynaşmaya vesile olur.
İbadet etmek toplumsal kaynaşmaya ne gibi katkılar sağlar?

İbadet eden kimse, Allah’ın huzurunda bütün insanların eşit olduğunu bilir. Üstünlüğün sadece Allah’a ibadet etmek ve onun rızasını kazanmakla olduğu bilincini taşır. İbadet eden kişi, insanların, ırk, renk, dil ve cinsiyet gibi farklılıklarının Allah’ın yanında önemli olmadığının farkına varır. Toplu halde yapılan ibadetler, Müslümanlar arasındaki makam, mertebe ve ırk üstünlüğü gibi duyguları ortadan kaldırıp, sosyal eşitliği ve kaynaşmayı sağlar. Cuma, bayram ve cenaze namazları gibi topluca kılınmaları gereken ibadetlerle insanların, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci gelişir. Bireyler arasındaki kardeşlik ruhu ve dayanışma belirgin bir biçimde görülür. Aynı inanç etrafında birliktelik, toplum olma bilincini canlandırır. Değişik kıtalardan, birçok farklı ırktan insanın aynı amaç için toplandığı Hac ibadeti bütün müslümanların tanıştığı, kaynaştığı sosyal bir ibadettir. Ramazan ayında, fakir insanların davet edildiği iftar sofraları da kaynaşmanın en güzel örneklerinden biridir.
Kurban Bayramı’nda maddi gücü yerinde olan insanların kestiği kurbanları, kesemeyen insanlarla paylaşması sosyal birlikteliği pekiştirir. Kişi, cemaatle namaz kılmakla, farklı birçok insanla, tanışma ve görüşme fırsatı elde eder. Bu durum, arkadaş ve dost edinme gibi sosyal nitelikli birçok olumlu sonuçlar doğurur. Dini bayramlar nedeniyle birbirleriyle dargın olanlar barışır, akrabalar ziyaret edilir. Tüm bunlar, ibadetlerin sosyal birliktelik ve dayanışmaya ne kadar önemli katkıları olduğunu göstermektedir.

Sadullah Sarı