İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder

İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder

İslam dini, insanlar arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Toplum içinde yaşayan yoksul insanlar, sıkıntılarını dile getirmekten ve başkalarından yardım istemekten çekinebilirler. Dinimiz maddi gücü yerinde olan kimselere, fakir ve muhtaç insanları bulup, gereksinimlerini karşılamaları öğütler. Bu durumu Peygamberimiz bir sözünde şu şekilde dile getirmiştir: “ Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.” ( Riyazüs Salihin C.1, s.284.).
Zekat ve sadaka gibi maddi yardımlar, toplumsal birlik ve beraberlik açısından çok önemli bir fonksiyona sahiptirler. Birinin aç, diğerinin tok olduğu paylaşmanın olmadığı bir toplumda kardeşlikten, barıştan, huzur ve güvenden bahsetmek oldukça zordur. Bu yüzden paylaşma ve yardımlaşma zengin ile fakir arasındaki güvensizlikleri yok ettiği gibi, aralarında sevgi ve saygının oluşmasına da zemin hazırlar. Bunun yanında, oruç, kurban gibi ibadetlerin de sosyal yardımlaşma açısından büyük misyonları vardır. Maddi gücü yerinde olan kimseler kestiği kurbanın etini, fakirler, ihtiyaç sahipleri ve komşuları arasında paylaştırırlar. Bu durum, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının oluşmasına olanak tanır. “Veren el, alan elden üstündür” diyen Peygamberimiz, paylaşmayı teşvik etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde ise, fakirleri gözetenler övülmüştür: “ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âli İmran Suresi 92. ayet.). Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır: “Mallarında yardım isteyen ve (iffeti ve utancından dolayı istemeyip) mahrum olanlar için bir hak (pay) vardır.” (Zariyat suresi 19. ayet.).
Toplumsal barış ve ibadetler arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

İslamiyet, belli bir insan grubunun değil, tüm insanlığın mutluluğunu hedeşemektedir. Farklı gelir grupları arasındaki ekonomik dengesizliğin giderildiği ve kardeşliğin geliştiği toplumlarda, milli birlik ve beraberlik güçlenir, toplumsal barış sağlanır. Dinimizin hoş görmediği, tembellik, dilencilik, hırsızlık gibi istenmeyen durumlar da kendiliğinden yok olur.
Sadullah Sarı