İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir
İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir
Diğerkamlık; Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan birşeyi başkalarıyla paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.
Diğerkamlığın en güzel örneği ne zaman, nerede ve nasıl meydana gelmiştir?
İslam tarihinde diğerkamlığın en güzel örneği Peygamberimiz döneminde görülmüştür. Müşriklerin, sıkıntı ve işkenceleri sonucu bütün mal varlıklarını hatta çoluk ve çocuklarını Mekke’de bırakıp, Medine’ye göçen muhacirlere Medineli Müslümanlar (ensar), evlerini açmış, her şeylerini paylaşmışlardı. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde anlatılır: “Muhacirlerden önce Medine’ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunmalarına rağmen, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr suresi 9. ayet.).
İbadet eden kimse olumsuzluklar karşısında sabırlı olmalıdır. Belalar ve zorlukların birbirini takip ettiği ve sıkıntıların uzun müddet sürdüğü zamanlarda insanın en önemli dayanağı sabırdır. İnsan zorluklarla karşılaştığında ibadet ederek, Yüce Allah’ın kendisine yardım edeceğini bilmeli, aklını kullanarak sabırla zorlukları yenmeye çalışmalıdır. Hz. Muhammed bir sözünde, “ Kim zorluklara karşı sabır göstermeye çalışırsa Allah da o kimseye zorluklara karşı dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” demiştir.
Kur’an’ın birçok ayetinde sabır tavsiye edilmiş ve müminlerden sabırlı olmaları istenmiştir: “..Allah sabredenlerle beraberdir.” (Ali İmran suresi 146. ayet.), “Yemin olsun ki, sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile imtihan ederiz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele!...” (Bakara suresi 155. ayet.).
İbadetler sabrımızı arttırır. Sabah namazını vaktinde kılmak için erkenden kalkar, sıcak yaz günlerinde birçok sıkıntıya rağmen sabırla oruç tutar, alınteri ve binbir emekle kazandığımızın bir bölümünü fakirlere sadaka olarak veririz. Oruçla sabrı ve güçlüklere göğüs germeyi öğreniriz. Bir gün boyunca aç ve susuz kalan insan, sabrının karşılığını dünyada ve ahirette görecektir. Sabır haksızlıklara karşı eli kolu bağlı durmak değil, bilakis bu durumları düzeltmek için çaba göstermenin adıdır. Okumak, öğrenmek ve bilgili olmak için güçlüklere katlanmak da sabırdır. İşte ibadetler kişiye bu azmi ve iradeyi öğretir.

Sadullah Sarı