İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar

İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar

İbadet etmek, kişiyi davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. İbadet, yaratıcıyı sevip, ona gönülden bağlanma ve ona sığınmadır. Bu nedenle bireyler, ibadet etmekle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı ve güzel ahlak sahibi olmayı hedeşerler. Toplumları tehdit eden, kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesinde ibadetlerin olumlu etkileri göze çarpmaktadır. Örneğin, ramazan ayında alkol tüketimi ve suç işleme oranları diğer aylara göre daha azdır. İbadet eden kimse, kendi kendini denetler. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaya gayret gösterir ve dinin emrettiği güzel davranışları yapar, kötü alışkanlıklardan da mümkün olduğunca uzak durur. Bu durum bireyin güzel ahlaklı olmasına katkı sağlar.
İbadetlerini düzenli bir şekilde yapan kimse, daima iyiliklere yönelir, kötü söz ve davranışlardan da kaçınmaya büyük gayret gösterir. Kur’an-ı Kerim bu gerçeği şu şekilde açıklar: “ (Ey Muhammed!) kitaptan sana vahyedileni (bildirileni) oku. Namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut suresi 45.ayet.).
Kişi, zekat vermekle, bencillik, cimrilik, gurur gibi kötü huylardan uzaklaşır. Hac’da ihramlı iken bireyin tüm canlılara zarar vermesi yasaktır. Hac görevini bitiren Müslüman, aynı özellikleri yaşamının diğer zamanlarında da göstererek, hayatını daha anlamlı hale getirir. Oruç ibadetiyle nefsin bitip tükenmeyen isteklerine gem vurulur. Oruç, sadece midenin aç kalması değil, aynı zamanda diğer organların da dinin istediği doğru bir şekilde kullanmaktır. Sonuç olarak, ibadetler kişiyi güzel ahlak sahibi bir birey yapar. Güzel ahlak sahibi bireylerin oluşturduğu toplumda ise huzur, mutluluk, güven ve başarı olur.

Sadullah Sarı