İbadetlerin Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkısı

İbadetlerin Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkısıİbadetlerin Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkısı

İbadetlerin düzenli bir şekilde yapılması, kişiyi güzel ahlaklı, çevresine ve kendisine karşı sorumlu bir birey yapar. Güzel ahlak, doğru ilkelerin insanda davranış haline gelmesi, alışkanlığa dönüşmesi durumudur. İslam inananların güzel ahlak sahibi olmalarını ister. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” demiştir ( Muvatta, Hüsnül Hulk 8. hadis.).

Ahlaklı olma ve ahlakî yaşayış, İslam dininin çok önem verdiği bir davranıştır. İslam ahlakındaki tüm değerler, evrensel niteliktedir. Güzel ahlakın en güzel örneklerini Hazreti Muhammed’in hayatında görmekteyiz. Hz. Aişe’nin ifadesiyle Hz. Muhammed’in güzel ahlakî Kuran ahlakî idi. O bir sözünde “İnananların iman yönünden en mükemmeli ahlakî en güzel olanıdır.” buyurmuştur. (Tirmizi, İman, 2612 hadis.).

Kur’an okumak bir ibadettir. Kur’an’ı anlayarak okuyan kimse, ahlakının güzelleşmesine katkıda bulunur. Dinin yasakladığı kötü fiil ve sözlerden, meşru olmayan her türlü işten uzak durur. Çünkü Kur’an, insana gerek davranış, gerekse sözleriyle daima dengeli olmayı, iyilik ve güzelliği, salih amel işlemeyi, sadaka-i cariye bırakmayı tavsiye etmiştir. İbadetler;

  1. Bireye dengeli bir kişilik yapısı kazanmasına,
  2. Kişiyi gurur ve kibirden uzaklaştırıp, insanın alçak gönüllü olmasına imkan tanımasına,
  3. Başkalarına zarar vermeme bilincine sahip olmasına,
  4. Kötülüklerden uzak durmasına,
  5. Sosyal dayanışma, birlik-beraberlik gibi duyguların gelişmesine yardımcı olur.


Oruç tutan bir kimse, dilini kötü şeylerden korur. Hz. Muhammed, bir sözünde (hadisinde) şöyle buyurmuştur: “Oruçlu iken biri size sataşacak olursa -ben oruçluyum desin.”. ( Müslim, Sıyam, 163. hadis.).

Peygamberimiz inançlı bir kimsenin kendisine sataşılması halinde bile güzel bir şekilde davranmasını istemiştir. İslam’ın önemli ibadetlerinden biri olan zekat ve sadakanın, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirici çok önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Peygamberimiz, “ Veren al, alan elden üstündür.” ( Buhari, Nafaka, 1. hadis.) diyerek, fakirleri gözetmede vermenin önemini ifade etmiştir. Toplumda, yoksullara yardımlarda bulunulması, insanda, sevgi, saygı ve sorumluluk gibi olumlu özelliklerin gelişmesine yardımcı olur.

Sadullah Sarı