Akıllı Bir Varlık Olmanın Önemi

Akıllı Bir Varlık Olmanın ÖnemiAkıllı Bir Varlık Olmanın Önemi

Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Akıl ile iyi olanı kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt ederiz.  Olaylar arası neden sonuç ilişkisini akıl sayesinde kurarız. Akıl sayesinde yeni bilgiler elde eder araştırmalar yapar ve kendimizi daha da geliştiririz. Geçmişten günümüze kadar yapılan keşif ve icatlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler hep aklın ürünüdür. Yeryüzünde bulunan diğer canlılar nicelik bakımından çok ve bazı özel yetenek bakımından insandan ileri olmalarına rağmen insan aklı sayesinde tüm canlılar üzerinde hakimiyeti  ve  üstünlüğü vardır. İnsanı diğer canlılar üzerinde üstün ve hakim kılan özelliği ise sahip olduğu akıl sayesindedir. Örneğin bir kuş doğuştan gelen yetenekle uçabilir. Bu bakımdan insandan farklıdır. Fakat insan aklı sayesinde bilim ve teknoloji ile yaptığı uçaklar sayesinde kuşun sahip olduğu uçma özelliğini de geri bırakmıştır.

İslam Dini ’de akla büyük önem vermiştir. Bu nedenle mükellef dediğimiz dinin emir ve yasaklarından aklı olan kişiyi sorumlu tutmuştur. Aklı olmayan ve akli yeteneği yeterince gelişmemiş kimseleri sorumlu tutmamıştır. Akıl sayesinde gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği madde ötesi alemleri de kavrar ve bu alemlerin varlığına iman ederiz. Bu nedenle madde itibariyle küçük olan insan akıl ve mana itibariyle kendini aşar. Bilgi ve akıl insanı sadece hayvanlardan üstün kılmaz diğer insanlardan da farklı kılar. Kur’an-ı Kerim’de “ … Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” (Zümer -9) ayetiyle akıl ve bilginin insan sağladığı değer ve üstünlüğe değinmiştir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com