İslam'da Affetmek

Affetmek kötülük veya haksızlık yapan ya da günah veya suç işleyen kişiye suçunun karşılığı olan cezayı vermekten vazgeçme onu bağışlamadır. Adalete göre bir suçun cezası onun misli veya aynısıdır. Suçun fazlasından ceza ile cezalandırmak ise zulümdür. Şayet haksızlığa uğrayan kişi hakkından vazgeçip suçlunun cezasını bağışlar ve affederse Allah onu en güzel şekilde ödüllendirir. Kur’an-ı Kerim’de : Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah’a aittir… (Şura Suresi, 40) Resulullah (sav) Allah rızası için affedeni, Allahü Teâlâ yükseltir. Müslim buyurarak başka bir menfaat gözetilmeksizin sadece Allah rızası gözetilerek affetme teşvik edilmiştir.

Affetmek Allah’a mahsustur ve onun bir ismidir. Allah afuvdur yani affedendir ve aynı zamanda ğafurdur yani günahları bağışlayandır.

Kur’an-ı Kerim’de “Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer,53)

 “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hac, 60)

 “Bil ki Rabbin, affı bol olandır ” (Necm, 32) ayetleri ile Allah’ın bağışlamasının ve affının bol olduğu vurgulanmıştır.

Peygamber efendimiz (sav) kötülüğe kötülükle karşılık vermez, kötülük yapanları kötülüklerini yüzlerine vurmazdı onları affedip bağışlardı.”  Mekke’nin Fethedildiği zaman yıllardan beri kendisine ve müminlere her türlü işkenceyi yapanların etrafını sarmıştı. Bazı komutanlar müşriklerin yıllarca yaptığı işkence karşısında ellerine intikam alma fırsatını geldiğini ifade etmek için  “Bugün savaş günüdür.” Demişlerdi. Bu söz karşısında Efendimiz: “Bugün merhamet günüdür.” diyerek onu uyarmıştır.

Daha sonra Mekke de toplanan müşriklere : “Ne dersiniz? Bugün size nasıl muamele etmemi bekliyorsunuz?” diye seslendi. Müşrikler çaresizce boyunlarını bükerek  “İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun.” Şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav), “Ben size kardeşim Yusuf’un dediğini söylüyorum: Bugün size kınamak yok. Artık serbestsiniz, Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir.” Diyerek engin affını merhametini göstermiştir.

 Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com