Güzel Söz Söylemek

Güzel Söz SöylemekGüzel Söz Söylemek

 Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Duygularımızı, düşüncelerimizi dil aracılığı ile karşımızdakine aktarırız. Bu nedenle dil toplumda bireyler arasında önemli bir iletişimi aracıdır. Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmenin yolu, güzel söz söylemekten geçer. Bu sebeple atalarımız “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Sözüyle bu gerçeği dile getirmişlerdir. Bu nedenle güzel söz inlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Resulullah (sav) de bir hadisinde “Söylenen sözde sihir vardır.” buyurarak, güzel söz söylemenin  insanlar üzerinde etkili ve güçlü bir etki oluşturduğunu veciz bir şekilde belirtmiştir

Allah’a ve ahiret inancına sahip bir mü’min söz ve davranışlarının Allah tarafından bilindiğini ve ağzından çıkan her sözün ahirette hesaba çekilmek üzere kaydedildiğini bilir. Bu sebeple söz ağıdan çıkmadan önce muhakeme eder düşünür sonra söyler. Bir hadisinde resulullah (sav) Allah’a ve ahiret gününe inanan ha hayır söylesin ya da sussun.” Buyurmuştur.

Söz toplumda ya insanlar arası ilişkiler bozarak tahribat yapar yada gönül ve kalpleri birleştirerek hayırlı ve güzel işlere yönlendirir. Bu nedenle sözün hangi maksada hizmet ettiğini iyi tartmak gerekir. Sözün bu işlevinden dolayı Allah Resulü  mü’minleri güzel söz söylemeye teşvik etmiştir. O bir hadisinde “Güzel söz söylemek sadakadır.” (Buhari, Edeb, 34) buyurarak güzel sözün bir ibadet olduğunu belirtmiştir. Yine başka bir hadisinde “Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu da bulamazsa güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!” (Buhari, Edeb, 34) buyurarak hiçbir şeye sahip olmayan bir mü’min güzel sözlerle hayır işleyebileceğini vurgulamıştır.

Sahabelerden biri bir gün peygamber Efendimiz (sav)’e gelerek “Ya Rasulallah! Filan kişi nafile olarak çok namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve bol bol sadaka verdiği söyleniyor Fakat o kişi aynı zamanda diliyle insanlara ve komşusuna eziyet ediyor, ne buyurursunuz. dedi. Peygamber Efendimiz (sav) de   “O cehennemliktir.” buyurdu. Adam tekrar dedi ki: Ey Allah’ın Resulü! Bir kişi de ibadetlerden nafile olarak az namaz kılıyor, oruç tutuyor ve sadaka veriyor, fakat bu kişi de dili ile insanları rahatsız etmiyor. Bunun hakkında ne buyurursunuz. Peygamber Efendimiz de “O da cennette olacaktır.” buyurdu” (Ahmet b. Hanbel, II, 440).

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com