Dinin Güzel Ahlak'a Katkısı

Dinin Güzel Ahlak'a KatkısıDinin Güzel Ahlak'a Katkısı

Dinin üç temel unsuru vardır. Bunlar inanç, ibadet ve ahlak. Ahlak huy seciye ve karakter demektir. Ahlak bir toplumda bireylerin benimsedikleri ve uymak zorunda kaldıkları davranış şekilleri ve kurallarıdır. Din ile ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Allah  müminlerin  sağlıklı inanca sahip olmasını istediği gibi emredilen ibadetleri yapmalarını ve yasaklarından kaçınmalarını ister. Bunun yanında güzel ahlaki davranışları yerine getirmelerini teşvik eder.

İmanla ibadet arasında önemli bir ilişki vardır. Allah’a meleklere , kitaplara ve ahiret gününe inanan bir mümin aynı zamanda ahlak ilkelerine de uymaya çalışır. İman ahlaki davranışları yerine getirmeyi  zorunlu kılar. Kur’an-ı Kerimde bizi iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya teşvik eden pek çok ayet vardır

Allah’a inana bir mümin Allah’ın her yerde ve her mekanda kendisini gördüğünü, kalbinde en gizli niyetine kadar tüm davranışlarından haberdar olduğunu bilir. Bu vesile ile davranışlarında doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamaya, gösteriş ve ikiyüzlülükten uzak durmaya ve ihlaslı ve samimi olmaya özen gösterir.

İbadetlerinde güzel ahlak üzerinde etkisi vardır. Namaz başta olmak üzere oruç, zekat hac ibadeti kişinin ahlakını güzelleştirir. Günün çeşitli vakitlerinde Allah’ın huzurunda namaza duran bir mümin her defasında yapılan kötü davranışlarla namazın bir arada olamayacağını bilir ve kötülükten uzak durmaya çalışır. Kur’an-ı kerim de Ankebut suresi  45. Ayetinde “ Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” buyrulmuştur.

Aynı şekilde oruç tutan bir kişi orucun sadece aç kalmak olmadığını bilir. Elinden geldiği kadar söz ve davranışlarına dikkat eder. Zekat da kişiyi kötü bir haslet olan cimrilikten kurtarır. Hac müminler arasında kardeşlik , dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirir.

Bir toplumda dini duyguların zayıflaması ahlaki çöküntüye sebep olabilir. Çünkü din olmazsa ahlakın yaptırım gücü kalmaz. Ahlaki davranışlar ise kanunun maddeleri ile gerçekleştirilemez. Din ise insanın kalbine manevi bir yasakçı yerleştirir ve kişinin kendi kendi denetlemesini sağlar.  

www.ilimrehberi.com