"Allah Sabredenlerle Beraberdir" Ne demek

Elcevab: Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertib vaz'etmiş Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır; maksud damına çıkamaz Onun için hırs mahrumiyete sebebdir Sabır ise müşkilâtın anahtarıdır ki, ELHARİSU HAİBUN HASİR * VESSABRU MİFTAHUL FEREC durub-u emsal hükmüne geçmiştir Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, sabırlı adamlarla beraberdir Çünki sabır üçtür:

Biri: Masiyetten kendini çekip sabretmektir Şu sabır takvadır, İNNALLAHE MEAL MUTTAKİN sırrına mazhar eder

İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir İNNALLAHE YUHİBBUL MÜTEVEKKİLİN * İNNALLAHE YUHİBBUS SABİRİN şerefine mazhar ediyor Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammun eder Ve ef'alini tenkid ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar Evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette âciz ve zaîf insan ağlar; fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın İNNEMA EŞKU BESSİ VE HÜZNİ İLALLAH demesi gibi olmalı Yani: Musibeti Allah'a şekva etmeli, yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi, 'Eyvah! Of!' deyip, 'Ben ne ettim ki, bu başıma geldi' diyerek, âciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır

Üçüncü Sabır: İbadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile canibine sevkediyor

( Mektubat : 267 )