Kötü Zanda Bulunmak

Kötü zan, insanın başkaları hakkında kötü düşünmesidir.

Başkalarının yaptığı iyilikleri gizleyip, kusurlarını görme ve araştırma durumudur. İnsanları kötü şekilde suçlama eğilimidir.

Kur’an-ı Kerim de "Ey inananlar, zannetmekten kaçının, çünkü kimi zanlar günahtır.” (Hucurat 12)

Sürekli olarak kötü zanda bulunmak manevi bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi ise hüsnü zan dediğimiz iyi düşünmektir. Yani insanların davranışlarını iyiye yorumlama, arka planını bilmediğimiz konular hakkında dış görünüşe göre hareket etmemektir.
Kötü zanda bulunmak dostların ve arkadaşların arasını açar; onları birbirine düşman eder. İnsanların güven duygularını zedeler.

Bizler, insanların yaptığı davranışları iyilik ve güzellik penceresinden bakarak değerlendirmeliyiz. İnsanların kusurlarını araştırmak yerine kendi kusurlarımızı düzeltme yoluna gitmeliyiz. Başkaları hakkında kötü zan beslememeliyiz. Daima iyi niyetli ve güzel düşünceli olmalıyız