Kıskançlık Nedir, Kıskançlığın Zararları Nelerdir

Kıskançlık nedir?

Başka insanlarda bulunan üstün özellikleri çekememe  haline kıskançlık denir. Kıskançlığın diğer bir adı da hasettir. Ayrıca buna çekememezlik de denilir. Başkasının, kendinden üstün olan her şeyini kıskanana, yani ondaki üstünlüğün, yalnız kendinde olmasını isteyene, kıskanç denir. Bu hâl, en kötü huylardan biridir.

Kıskançlığın Zararları Nelerdir

Dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan birisi de kıskançlıktır.  Kıskanç kimseler, kıskandıkları şeylere ulaşamadıkları için devamlı mutsuz ve huzursuzdurlar.

Yine Peygamberimiz başka bir hadisinde:  "Çekememezlik yapmayın, birbirinizden ayrılmayın, birbirinize düşmanlık ederek arka çevirmeyin.. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun ." demiştir.

Kalbin hastalıklarından biri olan haset, bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. İbadetleri ifsad eden, insanı günaha iten haset, İslamın şiddetle yasakladığı, kişinin hem dünyada, hem de ahirette felâkete uğramasına sebep olan bir duygudur.

Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: "Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer bitirir." (Ebu Davud, İbn-i Mace)

Başkasına verilen nimeti kıskanan insanlar, kalplerinde boş yere elem ve üzüntü  taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle haset ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez. Böylelikle haset eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz. Haset sahibi, hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar, hem de ahirette büyük bir kayba uğrar.