Hırsızlık Nedir, Hırsızlığın Zararları nelerdir

Hırsızlık Nedir?

Hırsızlık, başkasına ait bir mal ve eşyayı izinsiz olarak kullanma veya mülkiyete geçirmedir. 

Hırsızlık insan onurunu ayaklar altına alan çok kötü bir davranıştır. Bu yüzden bütün dinler, birinin başkasına ait bir eşyayı gizlice kendi üzerine almasını büyük bir günah ve büyük bir suç saymıştır

Dinimize göre hırsızlık

İslâmiyet, hırsızlığı kesin bir ifade ile  yasaklamıştır. Hırsızlık yapmak aynı zamanda bir kul hakkı ihlalidir. Hırsızlık yapan kişi hem Allah’ın emrini çiğnemiş hem de kul hakkı yemiştir. , Kul hakkı Allah’ın affetmediği kötü davranışlardan birisidir. Bu nedenle başkasına ait, bir mal ve eşyayı , sahibinden izinsiz olarak almamalıyız. Mal ve eşyanın para olarak değerli veya değersiz olması fark etmez.  Çalına malın küçük veya büyük olması da önemsizdir. Hırsızdık izinsiz bir mal veya eşyanın alınması ve kullanılmasıdır.   Önemli olan o kötü olayın işlenmesidir. Müslümanın ondan şiddetle kaçınması gerekir. Çünkü hırsızlık, toplumu tehdit eden kötü bir davranıştır.

Peygamberimiz, ona tabi olmaya gelen insanlardan hırsızlık yapma da dahil olmak üzere bir çok kötülükten uzak duracaklarına dair söz alırdı. Bu konuda Allah’ın emri vardır:

“Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” ( Mümtehine 12)

Hırsızlığın Zararları

Hırsızlık, çalışıp alın teri ile kazanma şevkini kırar. Kişinin haram kazanç ile yaşamasını sağlar. Toplumda, okulda,  mahallede güven ve dostluğu zedeler. Bu yüzden, İslam hırsızlığın her çeşidini yasaklamıştır.  Hatta dinimiz, çalınan bir mal ve eşyayı bilerek satın almayı da hoş görmemiştir. Peygamberimiz bir hadisinde; " Kim bildiği hâlde hırsızlık eşyasını  satın alırsa onun günahına ve bu işin kötülüğüne ortak olmuş olur." (Beyhaki S.336) buyurmaktadır.