Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Ahlak sözlükte, huy, karakter, tabiat, mizaç, seciye anlamlarında kullanılmaktadır. Terim olarak ise, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına neden olan alışkanlıklarına, söz ve davranışlarına ahlak denir.

Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Değerlerin en üst seviyesinde yer alan ahlakın kaynağında; akıl, vicdan, örf, âdet ve din yer almaktadır. Tarih boyunca her toplumun kendine özgü dinî inançları olmuştur. Tarihe bakıldığında dinî yaşantısı olan toplumların muhakkak bir de ahlak anlayışlarının olduğu görülür. Bununla beraber, dinî yaşantının dışında ahlaki değerlerin olamayacağını söylemek de yanlış olur. Çünkü dinî değerlerin temeli insanın fıtratında bulunduğu gibi ahlaki değerlerin temeli de insanın fıtratında bulunmaktadır.