Öfkenin Sebepleri

Öfkenin SebepleriÖfkenin Sebepleri

Öfke, intikam almak talebi ile kanın galeyan etmesidir. Bir çok hissin aşırısı olduğu gibi öfkenin de ifrat ve tefridi vardır. Her ikisi de yani öfkede ifrat ve tefrid zulümdür. Öfkenin zararlarından korunmak için öfkenin sebeplerini çok iyi bilmek gerekir

Rasûlullah (sav) bir adam gelerek: “Ya Rasûlallah! Bana bir amel öğret az olsun” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “Öfkelenme” buyurdu.Ve “Siz yenilmez pehlivanı nasıl tanırsınız?” buyurdu. Ashab:”Pehlivanların yenemediği kimse diye biliriz” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Hayır öyle değil. Gerçekten yenilmeyen pehlivan öfke anında kendine mâlik olandır.” (Buharî)

Öfkenin Sebepleri

Öfkeyi giderip atmak için öfkenin sebeplerini bilmek lazımdır. Öfkenin sebebi bilinirse, o sebeplerin telafisi cihetine gidilip böylece tehevvürün kötü neticeleri önlenebilir.

Hırs; mal ve makam sevgisi, irade zaâfiyeti, ucub, kibir, haset gibi manevî hastalıklar gadaba yol açacağı gibi, haksızlık, ihanet, ahde vefâsızlık, inançsızlık, zulüm, yapılan çeşitli günahlar da öfkeye sebep teşkil ederler. Ancak günahlara  karşı, dinî bir gayretten dolayı öfkelenmek fakat öfkede haddi aşmamak övülmeye değer bir öfkedir.

Rasûlullah (sav) öfkeyi defetmek için şu tavsiyelerde bulunmuştur:

1- Abdest almak

2- İstiaze etmek

3- Öfke hâlindeki vaziyetini değiştirmek

4- Dua etmek.