Öfkeyi Nasıl Yenebiliriz

Öfkeyi Nasıl YenebilirizÖfkeyi Nasıl Kontrol Etmenin yolları

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyi kontrol etmek için şu tavsiyelerde bulunmuştur:

1- Abdest almak

2- İstiaze etmek

3- Öfke hâlindeki vaziyetini değiştirmek

4- Dua etmek.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki buyrukları şöyledir:

“Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. O hâlde sizden biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.” (Ebu Davud)

Rasûlullah (sav)’in huzurunda iki kişi çekiştiler, onlardan biri yüzü kıpkırmızı olmuş bir şekilde arkadaşına öfkeleniyordu. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Ben öyle bir kelime biliyorum ki (şu öfkelenen kimse) onu söylemiş olsaydı hissettiği öfke ondan giderdi. Evet "Eûzübillâhimine'ş-şeytâni'r-racîm" demiş olsaydı hissettiği öfkeden eser kalmazdı.” (Buharî-Müslim)

“Sizden biriniz öfkelendiği zaman, ayakta ise hemen otursun. Böyle yapmakla öfkesi geçerse (ne alâ) değilse uzansın.” (Ebu Davud)

Hz.Aişe (ra) şöyle rivayet etti: ”Öfkeli bulunduğum bir sırada Rasûlullah (sav) içeri girdiler, burnumun ucunu tutup ovarak: “Ya Ayşecik! Şöyle dua et buyurdular: Kalbimin öfke ve kinini gider ve beni şeytandan koru.”

Öfkelenen kişi "Eûzü besmele" çekip abdest alır, iki rekat namaz kılar ve yukardaki duayı okursa, Rasûlullah (sav)’in bütün tavsiyelerini yerine getirmiş olur.