Öfke nedir, Öfkenin Çeşitleri

Öfke nedir?

Öfke, intikam almak talebi ile kanın galeyan etmesidir. Bir çok hissin aşırısı olduğu gibi öfkenin de ifrat ve tefridi vardır. Her ikisi de yani öfkede ifrat ve tefrid zulümdür.

Öfkenin tefriti korkaklıktır. Bu hâl dinî meselelerde, iffet ve namus konularında hamiyetsizlik ve gayretsizlik doğurur.

Öfkenin İfratı ise tehevvürdür. Hayatı tehlikeye atacak derecede gereksiz ve yersiz davranışlardır. Bu da sonu düşünülmeden yapılan yersiz atılganlıklar, bir müslümana asla yakışmayan küçültücü, mehabet ve vakarı giderici haddi aşan davranışlarda bulunmaktır. Bu da kötü bir huy, manevî bir hastalıktır.

Öfkenin  itidali ise cesarettir. Bu güzel huy ise hem akıl hem de şeriat nazarında övülen ve her müslümanda bulunması gereken bir vasıftır.

“İşlerin en hayırlısı vasat, itidal üzere olanıdır.”(Beyhaki)

İnsanlar yaratılışları icabı zaman zaman öfkeye kapılabilirler. Ancak bu öfke dinî bir gayretten ve Allah için değil de, nefisten, şeytandan, kin ve hasetten kaynaklanıyorsa kişiye düşen, nefis ve şeytanı, kin ve hasedini aşarak, onlara mağlup olmayarak öfkesini yutmak, Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

“Rabb’ınız tarafından bir mağfirete, genişliği semavat ve arz kadar olan cennete koşunuz. O cennet ki darlıkta ve bollukta infak eden, kin ve öfkesini yutan, insanları affeden muttakîler için hazırlanmıştır. Allah ihsan ve iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran: 133)