Riyanın sebepleri

Riyanın nedenleri

İmam Gazalî riyânın sebeblerini üç bölümde toplamıştır:

1- Emin bir kimse olarak tanınıp bir makam ve mevkiye yerleşmek, çok büyük maddî imkanlar elde edeceği bir imkana sahip olmak. Yahut gayesi bir kötülük irtikap etmek olduğu hâlde takva sahibi olduğunu telkin etmek için yapılan riyakârlık.

Bu çeşit riyâ, Allah'a itaat kötülüklere merdiven yapıldığı için riyâların en kötüsüdür.

2- Başkalarına kötülük etmek veya kötü amellerde bulunmak kastıyla değil de, bir kısım dünya menfaatı elde etmek için yapılan riyâdır. Bu da birinciye göre hafif olmakla beraber mezmumdur.

3- Ne mal ve makam ve ne de bir dünya zevki için değil de kendisine sâlih, zâhid kişi denilsin diye yapılan riyadır. Bu sebepten bu gibi kişiler de yaptıkları hayırları ve ibadetleri diğer insanlara duyurup göstermek isterler.

Riyânın ilacı ihlastır. İhlas: Yapılan her işi, amel ve ibadeti yalnız Allah'ın rızasını gözeterek samimiyetle yapmaktır.

İhlasın meyvesi ihsandır. İhsan: “Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan da o seni görüyor.”