Gösteriş Yapanların Ahiretteki Durumları

Gösteriş Yapanların Ahiretteki DurumlarıGösteriş Yapanların Ahiretteki Halleri

Rasûlullah (sav)  gösteriş için savaşıp ölen, ilim öğrenen ve sadaka verenlerin kötü akıbetlerini şu hadisi şerifte haber vererek bütün müslümanları ikaz buyuruyor. Halbuki Allah yolunda şehit olmak, ilim öğrenmek ve Allah yo-lunda mal harcamak ne büyük amel ve meziyet olduğu hâlde riya karıştığı zaman hiçbir değeri kalmıyor. Hadis-i şerif şöyle: “Kıyamet gününde aleyhine hükmolunacak halkın birincisi, şehid edilen bir adam olacaktır. O kimse (huzur-u ilahiyeye) getirilir. Allah ona verdiği nimetleri birbir anlatır. O da bunları bilir (ve hatırlar) Cenab-ı Hakk:

- Bu nimetlerin arasında ne yaptın? buyurur. Kul:

- Senin rızan uğrunda savaştım ve nihayet şehit düştüm, der. Cenab-ı Hakk:

- Yalan söylüyorsun. Fakat sen (hakkında) kahraman denilsin diye savaştın. Bu söz de söylendi. Sonra Allah emreder de yüzüstü sürüklenerek ateşe atılır.

İlim öğrenmiş (başkalarına da) öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kimse (huzur-u ilahiyeye) getirilir. Cenab-ı Hakk ona da verdiği nimetlerini (tek tek) anlatır. O da bunları anlar. Allah:

- Bu nimetlerin (içinde) bulunurken ne işledin? buyurur. O:

- Senin rızan uğrunda ilim öğrendim ve onu (başkalarına da) öğrettim ve Kur'an-ı Kerim okudum, der. Cenab-ı Hakk:

- Yalan söylüyorsun. Lakin sen o ilmi sana bilgin kimse denilmesi için öğrendin. Kur'an-ı Kerimi de (iyi bir) okuyucu denilmesi için okudun. Bu söz de söylenmiştir. Sonra Cenab-ı Hakk emreder de yüzüstü sürüklenerek ateşe atılır.

Allah kendisine geniş (çapta zenginlik) ve her sınıf maldan verdiği diğer bir kimse de getirilir. Allah buna da (verdiği) nimetleri (ayrı ayrı) anlatır. O kimse de bu nimetleri bilir. (Hatırlar) Allah Teâlâ:

- Bu nimetlerin arasında bulunurken ne (gibi hayırlı) iş yaptın? buyurur. Kul:

- Sevdiğin yollardan rızan için harcamadık bir iş bırakmadım, der. Cenab-ı Hakk:

- Yalan söylüyorsun. Fakat sen  bunları sana "Cömert" denilmesi için yaptın. Bu söz de söylendi. Sonra Cenab-ı Hakk emreder bu kimse de yüzüstü sürüklenerek ateşe atılır.” (Müslim)